Witamy w usłudze web service Mogado Sp. z o.o.


Aby rozpocząć korzystanie z usługi należy uzyskać oddzielny dostęp(login i hasło), niezależny od danych używanych w celu autoryzacji na stronach www.mogado.pl. W tym celu prosimy o przesłanie maila na adres webservice@mogado.pl z prośbą o dostęp do usługi. W mailu prosimy o podanie nazwy firmy, numeru NIP, imienia i nazwiska oraz adresu e-mail osoby koordynującej wdrożenie usługi po Państwa stronie.

Jeśli chcesz zobaczyć plik WSDL kliknij: MogadoWS.wsdl.
Wszelkie pytania oraz uwagi dotyczące usługi prosimy kierować pod adres webservice@mogado.pl.
Dostępne metody:

Pobierz_produkt

Pobiera informacje o pojedyńczym produkcie z oferty. Wejście:
IDint
Loginstring
Haslostring
KodMogadostring
Wyjście:
KodMogadostring
KodProducentastring
KodEANstring
NazwaProduktustring
Cenafloat
Ilosc1Mint
Gwarancjastring
Producentstring
GrupaTowarowastring
PodGrupaTowarowastring
Opisstring
OpisTechnicznystring
LinkDoZdjeciastring

Pobierz_produkty

Pobiera informacje o wszystkich produktach z oferty. Wejście:
IDint
Loginstring
Haslostring
TylkoMagazynstring (jeżeli pusty to pokazuje wszystkie produkty, jeżeli wpisany numer magazynu to tylko produkty z tego magazynu)

Wyjście:
KodMogadostring
KodProducentastring
KodEANstring
NazwaProduktustring
Cenafloat
Ilosc1Mint
Gwarancjastring
Producentstring
GrupaTowarowastring
PodGrupaTowarowastring
Opisstring
OpisTechnicznystring
LinkDoZdjeciastring

Pobierz_kody_produktu

Pobiera informacje o dodatkowych kodach towaru na podstawie kodu Mogado. Wejście:
IDint
Loginstring
Haslostring
KodMogadostring

Wyjście:
Pobranoboolean
Tekststring
Kodyobiekt typu KodyProduktu*

Obiekt typu *KodyProduktu:
KodMogadostring
IndeksCzescistring
KodProducentastring

Pobierz_zamowienie

Pobiera informacje o danym zamówieniu.
Warto wiedzieć że w przypadku parametru KodDostawy dostępne są następujące opcje:
W przypadku parametru KodPlatnosci dostępne są następujące opcje:
Wejście:
IDint
Loginstring
Haslostring
NumerZamowieniastring

Wyjście:
NumerZamowieniastring
NumerZamowieniaWgKlientastring
DataWprowadzeniadate
OsobaTworzacastring
OsobaModyfikujacastring
TerminRealizacjidate
KodRodzajuZamowieniastring
NazwaRodzajuZamowieniastring
KodFormyDostawyint (dostępne parametry podane są w opisie funkcji)
OpisFormyDostawystring
KodSposobuPlatnosciint (dostępne parametry podane są w opisie funkcji)
OpisSposobuPlatnoscistring
KodWalutystring
WartoscNettofloat
WartoscNettoWWaluciefloat
WartoscBruttofloat
WartoscBruttoWWaluciefloat
DostawaKodPocztowystring
DostawaMiejscowoscstring
DostawaUlicastring
DostawaNrDomustring
DostawaNrLokalustring
DostawaUwagistring

Pobierz_zamowienia

Pobiera informacje o zamówieniach wprowadzonych w danym przedziale czasowym.
Warto wiedzieć że w przypadku parametru KodDostawy dostępne są następujące opcje:
W przypadku parametru KodPlatnosci dostępne są następujące opcje:
Wejście:
IDint
Loginstring
Haslostring
DataOddate(YYYY-MM-DD)
DataDodate(YYYY-MM-DD)

Wyjście:
NumerZamowieniastring
NumerZamowieniaWgKlientastring
DataWprowadzeniadate
OsobaTworzacastring
OsobaModyfikujacastring
TerminRealizacjidate
KodRodzajuZamowieniastring
NazwaRodzajuZamowieniastring
KodFormyDostawyint (dostępne parametry podane są w opisie funkcji)
OpisFormyDostawystring
KodSposobuPlatnosciint (dostępne parametry podane są w opisie funkcji)
OpisSposobuPlatnoscistring
KodWalutystring
WartoscNettofloat
WartoscNettoWWaluciefloat
WartoscBruttofloat
WartoscBruttoWWaluciefloat
DostawaKodPocztowystring
DostawaMiejscowoscstring
DostawaUlicastring
DostawaNrDomustring
DostawaNrLokalustring
DostawaUwagistring

Pobierz_pozycja_zamowienia

Pobiera informacje o pojedynczej pozycji w wybranym zamówieniu. Wejście:
IDint
Loginstring
Haslostring
NumerZamowieniastring
NumerPozycjiint

Wyjście:
NumerZamowieniastring
NumerPozycjiint
KodMogadostring
NumerKatalogowystring
Nazwastring
IloscZamawianaint
IloscPotwierdzonaint
IloscZrealizowanaint
JednostkaMiarystring
KodWalutystring
Cenafloat
CenaWWaluciefloat
VATfloat
KodVATstring
WartoscNettofloat
WartoscNettoWWaluciefloat
WartoscBruttofloat
WartoscBruttoWWaluciefloat
CzyUslugaboolean

Pobierz_pozycje_zamowienia

Pobiera informacje o wszystkich pozycjach w wybranym zamówieniu. Wejście:
IDint
Loginstring
Haslostring
NumerZamowieniastring

Wyjście:
NumerZamowieniastring
NumerPozycjiint
KodMogadostring
NumerKatalogowystring
Nazwastring
IloscZamawianaint
IloscPotwierdzonaint
IloscZrealizowanaint
JednostkaMiarystring
KodWalutystring
Cenafloat
CenaWWaluciefloat
VATfloat
KodVATstring
WartoscNettofloat
WartoscNettoWWaluciefloat
WartoscBruttofloat
WartoscBruttoWWaluciefloat
CzyUslugaboolean

Pobierz_fakture

Pobiera informacje o wybranej fakturze.
Warto wiedzieć że w przypadku parametru KodPlatnosci dostępne są następujące opcje:
Wejście:
IDint
Loginstring
Haslostring
NumerFakturystring

Wyjście:
NumerDokumentuSprzedazystring
KodDokumentuSprzedazyint
DataWprowadzeniadateTime
DataWystawieniadateTime
OsobaWystawiajacastring
KodSposobuPlatnosciint (dostępne parametry podane są w opisie funkcji)
OpisSposobuPlatnoscistring
Komentarzstring
KodWalutystring
WartoscNettofloat
WartoscNettoWWaluciefloat
WartoscBruttofloat
WartoscBruttoWWaluciefloat
WartoscPodatkuVATfloat
WartoscPodatkuVATWWaluciefloat
TerminPlatnoscidate
IdAdresuint

Pobierz_faktury

Pobiera informacje o fakturach, które zostały wystawione w wybranym przedziale czasowym.
Warto wiedzieć że w przypadku parametru KodPlatnosci dostępne są następujące opcje:
Wejście:
IDint
Loginstring
Haslostring
DataOddate(YYYY-MM-DD)
DataDodate(YYYY-MM-DD)

Wyjście:
NumerDokumentuSprzedazystring
KodDokumentuSprzedazyint
DataWprowadzeniadateTime
DataWystawieniadateTime
OsobaWystawiajacastring
KodSposobuPlatnosciint (dostępne parametry podane są w opisie funkcji)
OpisSposobuPlatnoscistring
Komentarzstring
KodWalutystring
WartoscNettofloat
WartoscNettoWWaluciefloat
WartoscBruttofloat
WartoscBruttoWWaluciefloat
WartoscPodatkuVATfloat
WartoscPodatkuVATWWaluciefloat
TerminPlatnoscidate
IdAdresudate

Pobierz_pozycja_faktury

Pobiera informacje o pojedynczej pozycji w wybranej fakturze. Wejście:
IDint
Loginstring
Haslostring
NumerFakturystring
NumerPozycjiint

Wyjście:
NumerDokumentuSprzedazystring
NumerPozycjiint
KodMogadostring
Nazwastring
IloscSprzedanaint
JednostkaMiarystring
CenaNettofloat
CenaBruttofloat
VATfloat
KodVATfloat
CenaNettoWWaluciefloat
WartoscNettofloat
WartoscNettoWWaluciefloat
WartoscBruttofloat
WartoscBruttoWWaluciefloat
CzyUslugaboolean

Pobierz_pozycje_faktury

Pobiera informacje o wszystkich pozycjach w wybranej fakturze. Wejście:
IDint
Loginstring
Haslostring
NumerFakturystring

Wyjście:
NumerDokumentuSprzedazystring
NumerPozycjiint
KodMogadostring
Nazwastring
IloscSprzedanaint
JednostkaMiarystring
CenaNettofloat
CenaBruttofloat
VATfloat
KodVATfloat
CenaNettoWWaluciefloat
WartoscNettofloat
WartoscNettoWWaluciefloat
WartoscBruttofloat
WartoscBruttoWWaluciefloat
CzyUslugaboolean

Pobierz_adres

Pobiera informacje o pojedyńczym adresie klienta. Wejście:
IDint
Loginstring
Haslostring
IdAdresuint

Wyjście:
IdAdresuint
Opisstring
Miejscowoscstring
KodPocztowystring
Pocztastring
Ulicastring
NumerDomustring
NumerLokalustring
AdresEmailstring
UwagiDoAdresustring

Pobierz_adresV2

Pobiera informacje o pojedyńczym adresie klienta. V2 - możliwość pobrania numeru telefonu Wejście:
IDint
Loginstring
Haslostring
IdAdresuint

Wyjście:
IdAdresuint
Opisstring
Miejscowoscstring
KodPocztowystring
Pocztastring
Ulicastring
NumerDomustring
NumerLokalustring
AdresEmailstring
UwagiDoAdresustring
NumerTelefonustring

Pobierz_adresy

Pobiera informacje o wszystkich adresach klienta. Wejście:
IDint
Loginstring
Haslostring

Wyjście:
IdAdresuint
Opisstring
Miejscowoscstring
KodPocztowystring
Pocztastring
Ulicastring
NumerDomustring
NumerLokalustring
AdresEmailstring
UwagiDoAdresustring

Pobierz_adresyV2

Pobiera informacje o wszystkich adresach klienta. V2 - Pole "NumerTelefonu" Wejście:
IDint
Loginstring
Haslostring

Wyjście:
IdAdresuint
Opisstring
Miejscowoscstring
KodPocztowystring
Pocztastring
Ulicastring
NumerDomustring
NumerLokalustring
AdresEmailstring
UwagiDoAdresustring
NumerTelefonustring

Utworz_adres

Tworzy nowy adres klienta. Wejście:
IDint
Loginstring
Haslostring
Opisstring
Miejscowoscstring
KodPocztowystring
Pocztastring
Ulicastring
NumerDomustring
NumerLokalustring (argument opcjonalny)
AdresEmailstring (argument opcjonalny)
UwagiDoAdresustring (argument opcjonalny)

Wyjście:
IdAdresuint

Utworz_adresV2

Tworzy nowy adres klienta. Dodatkowo możliwość podania numeru telefonu. Wejście:
IDint
Loginstring
Haslostring
Opisstring
Miejscowoscstring
KodPocztowystring
Pocztastring
Ulicastring
NumerDomustring
NumerLokalustring (argument opcjonalny)
AdresEmailstring (argument opcjonalny)
UwagiDoAdresustring (argument opcjonalny)
NumerTelefonustring. regex: "/^\+?[0-9\-\ ]+$/". Długość 7 do 15 znaków (argument opcjonalny)

Wyjście:
IdAdresuint

Oblicz_koszty_dostawy

Oblicza koszt dostawy dla podanych indeksów oraz formy płatności i formy dostawy.
Warto wiedzieć że w przypadku parametru KodDostawy dostępne są następujące opcje:
W przypadku parametru KodPlatnosci dostępne są następujące opcje:
W przypadku użycia kodu płatności 1, możliwe jest jego połączenie z dowolnym kodem dostawy.
W przypadku użycia kodu płatności 4, możliwe jest jego połączenie tylko i wyłącznie z kodami dostawy: 1 i 4.
W przypadku użycia kodu płatności 7, możliwe jest jego połączenie tylko i wyłącznie z kodami dostawy: 1, 4, 6, 7, 15.
W przypadku użycia kodu płatności 9, możliwe jest jego połączenie tylko i wyłącznie z kodem dostawy: 2.

Wejście:
IDint
Loginstring
Haslostring
Indeksyarray (tablica obiektów typu PozycjaZamowienia)
IdAdresuint (argument opcjonalny - parametr IdAdresu można uzyskać poprzez metodę Pobierz_adresy w przypadku nie podania wartości parametru, adresem dostawy będzie adres siedzimy firmy)
KodDostawyint (dostępne wartości wskazane są w opisie metody)
KodPlatnosciint (dostępne wartości wskazane są w opisie metody)

Obiekt typu PozycjaZamowienia:
KodMogadostring
Iloscint

Wyjście:
KosztDostawyCaloscfloat
KosztDostawyDrobnicafloat
KosztDostawyPaletafloat
KosztPobraniafloat
KosztManipulacyjnyfloat

Zloz_zamowienie

Składa zamówienie na wybrany asortyment.
Warto wiedzieć że w przypadku parametru KodDostawy dostępne są następujące opcje:
W przypadku parametru KodPlatnosci dostępne są następujące opcje:
W przypadku użycia kodu płatności 1, możliwe jest jego połączenie z dowolnym kodem dostawy.
W przypadku użycia kodu płatności 4, możliwe jest jego połączenie tylko i wyłącznie z kodami dostawy: 1 i 4.
W przypadku użycia kodu płatności 7, możliwe jest jego połączenie tylko i wyłącznie z kodami dostawy: 1, 4, 6, 7, 15.
W przypadku użycia kodu płatności 9, możliwe jest jego połączenie tylko i wyłącznie z kodem dostawy: 2.

Wejście:
IDint
Loginstring
Haslostring
NumerZamowieniaWgKlientastring
Indeksyarray (tablica obiektów typu PozycjaZamowienia)
IdAdresuint (argument opcjonalny - parametr IdAdresu można uzyskać poprzez metodę Pobierz_adresy w przypadku nie podania wartości parametru, adresem dostawy będzie adres siedzimy firmy)
KodDostawyint (dostępne wartości wskazane są w opisie metody)
KodPlatnosciint (dostępne wartości wskazane są w opisie metody)
Uwagistring (argument opcjonalny)
KodZamowieniastring (jeżeli nie wpisany to ZWS)
Magazynstring (jeżeli nie wpisany to 1M)
TylkoDostepneIlosciboolean (wartość domyślna to false)

Obiekt typu PozycjaZamowienia:
KodMogadostring
Iloscint

Wyjście:
NumerZamowieniastring
PozycjeZamowienia(tablica obiektów typu ZamowieniePozycja)

Obiekt typu ZamowieniePozycja:
NumerZamowieniastring
NumerPozycjiint
KodMogadostring
NumerKatalogowystring
Nazwastring
IloscZamawianaint
IloscPotwierdzonaint
IloscZrealizowanaint
JednostkaMiarystring
Cenafloat
VATfloat
WartoscNettofloat
WartoscBruttofloat
CzyUslugaboolean

Pobierz_numery_zamowienia

Metoda dostępna dla wybranych klientów, po uprzednim ustaleniu zasad jej funkcjonowania. Wejście:
IDint
Loginstring
Haslostring
NumerZamowieniaWgKlientastring

Wyjście:
Pobranoboolean
Tekststring
NumeryZamowieniastring

Obiekt typu *NumeryZamowienia:
NrZamowieniaWgKlientastring
NrZamowieniaMogadoint
NrZamowieniaActionint

Wyslij_zamowienie_do_realizacji

Metoda dostępna dla wybranych klientów, po uprzednim ustaleniu zasad jej funkcjonowania. Wejście:
IDint
Loginstring
Haslostring
NumerZamowieniaWgKlientastring

Wyjście:
Wyslanoboolean
Tekststring
NumeryZamowieniaNumeryZamowienia

Pobierz_liste_zamowien_do_faktury

Metoda dostępna dla wybranych klientów, po uprzednim ustaleniu zasad jej funkcjonowania. Wejście:
IDint
Loginstring
Haslostring
NrFakturystring

Wyjście:
Pobranoboolean
Tekststring
Listatablica obiektów typu NumeryZamowienia*

Obiekt typu *NumeryZamowienia:
NrZamowieniaWgKlientastring
NrZamowieniaMogadoint
NrZamowieniaActionint

Wyslij_polecenie_wystawienia_faktury

Metoda dostępna dla wybranych klientów, po uprzednim ustaleniu zasad jej funkcjonowania. Wejście:
IDint
Loginstring
Haslostring
Terminint
TypZamowieniastring

Wyjście:
Wysłanoboolean
Tekststring

Wycofaj_zamowienie_z_realizacji

Metoda dostępna dla wybranych klientów, po uprzednim ustaleniu zasad jej funkcjonowania. Wejście:
IDint
Loginstring
Haslostring
NumerZamowieniastring
NumerZamowieniaWgKlientastring

Wyjście:
Wycofanoboolean
Tekststring

Sprawdz_status_zamowienia

Metoda dostępna dla wybranych klientów, po uprzednim ustaleniu zasad jej funkcjonowania. Wejście:
IDint
Loginstring
Haslostring
NumerZamowieniaWgKlientastring

Wyjście:
Sprawdzonoboolean
Tekststring
Statusstring

Pobierz_kody_z_cennika

Metoda umożliwia pobranie kodu mogado na podstawie indeksu dostępnego w cennikach na platformie B2B. Dzięki temu możliwe jest składanie zamówień metodą Zloz_zamowienie na podstawie listy produktów z cennika. Wejście:
IDint
Loginstring
Haslostring
IndeksyCzesciarray (tablica obiektów typu string)

Wyjście:
IndeksyDoKoduMogado array (tablica obiektów typu IndeksDoKoduMogado). Ilość elementów tablicy odpowiada ilości indeksów przekazanej na wejściu

Obiekt typu IndeksyDoKoduMogado:
Indeksstring. Odpowiada wartości przekazanej na wejściu w polu IndeksyCzesci
KodMogadostring. Kod który można wykorzystać do złożenia zamówienia